Genel Şartlar

Son Güncelleme: 14 Nisan 2021

1. TANIMLAR
Şirket: CHARTER TRAFFİC TURİZM VE TAŞIMACILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ'yi ifade eder.
Adres: Caferağa Mah. Albay Faik Sözdener Cad. No:7 D:28 Kadıköy/ İST
E-posta: ssr@chartertraffic.net
Web Sitesi / Site: Şirket'e ait web sitesi olan www.chartertraffic.de’yi ifade eder.
Kullanıcı
Şirket'e ait Web Sitesi olan www.chartertraffic.net’ten rezervasyon işlemini gerçekleştiren kişileri ifade eder.
Çağrı Merkezi
Kullanıcı'larına, Web Sitesi üzerinden aracılık ettikleri hizmetler için, destek hizmeti veren ekibi ifade eder.
Tedarikçi
Ulusal ve Uluslararası Havacılık Acentesi’ni ifade eder.
İşbu Genel Şartlar’ı, Chartertraffic.net (Bundan böyle "Web Sitesi/Site" olarak adlandırılacaktır.) kullanırken uyulması gereken kuralları ve şartları açıklamaktadır. Lütfen Genel Şartlar’ı dikkatli bir şekilde okuyunuz. Web Sitesi'ni kullanarak, işbu Genel Şartlar’ın içeriğini peşinen kabul ettiğinizi ve Genel Şartlar’a bağlı kalacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.
Şirket, işbu Site ve Site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Sitede yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar'ın, Site'yi kullanması ya da Site'ye girmesi ile bu değişiklikleri de kabul ettikleri anlamına gelir.
Charter Traffic Turizm Acentesi, web sitesinde sunulan tüm turizm hizmetlerinin charter uçak biletleri ve satış süreçlerinde aracılık hizmeti vermektedir.

2. FİKRİ HAKLAR
Site'nin içeriğinde yer alan, chartertraffic.de logosunun, bütün yazıların, grafiklerin ve resimlerin her hakkı saklıdır. Ticari veya sair amaçlarla izinsiz kullanılamaz.
Kullanıcı, Site'nin tüm içeriğinin (metin, veri, grafik, görüntü, logolar, düğme simgeleri, veri tabanı, tasarım, yazılım ve sair diğer Web Site içeriğine ilişkin unsurlar) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince maddi ve manevi tüm haklarının ve kaynak kodlarının münhasıran Şirket'e ait olduğunu, bu yazılımları her ne nam altında olursa olsun hiçbir şekilde çoğaltmayacağını, yaymayacağını, işlemeyeceğini, umuma arz etmeyeceğini, dijital iletim de dahil olmak üzere işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletmeyeceğini ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine aykırı bir şekilde kullanamayacağını ve/veya 3. kişilere ve çalışanlarına kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Web Sitesi içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz), bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlali anlamına gelecektir.

3. SİTE'NİN İŞLEYİŞİ VE HİZMETLERİN SUNULMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR
A. Genel Kurallar
Kullanıcı, Site'ye girilen yolcu bilgilerinin içeriğinden ve doğruluğundan sorumlu olduğunu, sisteme bilgileri girdikten sonra değişiklik yapılamayacağını, bununla ilgili bir zarar oluşması halinde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.
Kullanıcı, site üzerinde aracılık edilerek sunulan hizmetlerde, Tedarikçi firmalar ve Kullanıcı arasında doğabilecek uyuşmazlıklardan, zararlardan ve/veya taleplerden Şirket'in sorumlu tutulamayacağını, tek muhatabın ilgili hizmetin asıl sağlayıcısı olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.
Kullanıcı, Site üzerinde, tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan alınan içeriğin doğru, eksiksiz veya kesintisiz olacağı hakkında Şirket tarafından hiçbir taahhütte bulunulmadığını, ayrıca, internet alt yapı ve telekomünikasyon sağlayıcı firmalardan kaynaklanan bağlantı kopukluğu, iletişim aksaklığı gibi durumlarda yaşanan zararlardan Şirket'in sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kullanıcı, Şirket'in tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan alınarak Web Sitesi üzerinde ilan edilen bilgilerin doğruluğu konusunda azami özen gösterdiğini ancak alınan veya talep edilen hizmetin belirtilen nitelik ve yer müsaitliğini göstermemesinden dolayı Şirket'in sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kullanıcı, Web Sitesi bulunan ürünlerin ilgili tedarikçi ve/veya aracı kurumlar tarafından ve o kurumların sorumluluğunda düzenlenmekte olduğunu, Site'deki içerikler ile ilgili kural ve şartların için ilgili tedarikçinin kural ve koşullarının geçerli olduğunu kabul eder.
Şirket, Site üzerinde sunduğu hizmetlerde Kullanıcı ile Tedarikçi arasında aracı konumdadır. Kullanıcı, Şirket'in Site üzerinde aracılık ettiği hizmetlerde oluşabilecek aksaklıklardan dolayı sorumlu tutulamayacağını, kabul beyan ve taahhüt eder.
Kullanıcı, Şirket'in Site ve Destek Merkezi üzerinden aracılık ederek verdiği hizmetlerde siyasi olay, grev, tedarikçinin iflası, asgari yolcu sayısı, devletlerarası ilişkilerde değişiklik, halk hareketleri, hava şartları, doğal afet ve teknik sorunlar gibi iradesi dışındaki nedenlerden dolayı oluşabilecek aksaklıklardan sorumlu tutulmayacağını, kabul beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Web Sitesi aracılığı ile koltuk rezervasyonu işlemi gerçekleştirirken adını, e-posta adresini, kredi ya da banka kartı numarasını, kartın son kullanma tarihini ve telefon numarasını, belirtmelidir. Kullanıcı, bu bilgilerin verilmemesi, eksik ya da yanlış verilmesi nedeniyle Şirket'in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Şirket, Kullanıcı’ya temin edilen ürün veya hizmete ilişkin bilgi vermek amacıyla Kullanıcı’nın işlem sırasında girdiği iletişim detaylarına elektronik ileti gönderecektir.
Site üzerinden yapılacak tüm satın alma işlemlerinde ödemeler, kredi veya banka kartı ile gerçekleşecektir. Şirket, anında havale sistemi tarafından desteklenen web sitesinde yer almaktadır. Web sitesinde satın alınan bir rezervasyon veya hizmet başka bir kişinin adına devredilemez. Anında Havale, Kullanıcı’nın banka veya kredi kartının 3. Kişiler tarafından izinsiz kullanımını engelleyen ve olası risklere karşı güvence altına alan bir sistemdir.
Kullanıcı, Site üzerinden alınan hizmetler için ücret iadesi söz konusu olan durumlarda, hizmet sağlayıcının koşul ve şartlarına uygun olarak, ücret iadelerinin belirleneceğini ve söz konusu belirlenen ücret iadelerinin, satın alma esnasında kullanılan kredi veya banka kartına yapılacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kullanıcı, pasaport ve vize işlemleri ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden, seyahat edilecek ülkeye ait vize işlemlerinin tamamlanmamasından, bu işlemlerinin kontrol ve/veya hatırlatılmasın dan veya yolcunun kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, transit vize eksikliği vs.) çıkışın engellenmesi durumunda Şirket'in herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu nedenle oluşabilecek iptal ve gecikmenin sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.
Kullanıcı, Web Sitesi aracılığı ile satın aldığı hizmetlerin tamamı için, Hizmet Sağlayıcı firma koşul ve şartlarına (iptal/iade ve değişiklik ) bağlı olduğunu, Hizmet Sağlayıcı şirketinin, bu koşul ve şartlarında değişiklik yapması halinde, güncel bilgilerin geçerli olduğunu, iptal/iade ve değişiklik işlemleri için, her Hizmet Sağlayıcı şirketinin farklı uygulamaları ve ücret cezası uygulamaları olduğunu, kabul beyan ve taahhüt eder.

B. Koltuk Rezervasyonu
B.1. Rezervasyon Genel Kuralları
Bu web sitesinde sadece koltuk rezervasyonu yapılabilir. Rezervasyonlar, geçerli rezervasyon numarası ve yolcu soyadının tam ve eksiksiz doldurulması ise mümkündür
B.2. İptal - İade ve Değişiklik Şartları
Bilet İptal-iade-değişim işlemleri direkt olarak biletin satın alındığı tur operatörü-acente ile yapılmalıdır, www. Chartertraffic.de üzerinden sadece koltuk rezervasyonu yapabilirsiniz.

C. Rezervasyon ve Biletleme Genel Kuralları
Site üzerinden alınan koltuklarla ilgili tüm rezervasyon, iptal ve değişiklik işlemleri, (aksi özel olarak belirtilmedikçe) Şirket’in kendisi tarafından yapılmaktadır. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu kapsamında Site üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde Şirket yetkilidir.
Online koltuk rezervasyonu yapılırken koltuk şeması ekranda gösterilmektedir. Yolcu koltuk seçerken kurallar uygun koltuğu seçmekle yükümlüdür. Aksi durumda seyahati sırasında başka bir uygun koltuğa yerleştirilir, ve koltuk rezervasyonu bedeli iadesi yapılmaz.
Acil çıkış koltuklarında 18 Yaş altı, engelli ve bebekli yolcular koltuk rezervasyonu yapamazlar. Koltuk rezervasyonu yapılırken bu yasak dikkate alınmalıdır. Bu şartlarda koltuk rezervasyonu yapıldığı takdirde , Şirket’in seyahate izin vermeme, başka uygun koltuk varsa Yolcu’yu o koltuğa yerleştirme hakkı vardır. Bu durumda ücret iadesi yapılmamaktadır.
C.1. İptal, Erteleme, Değişiklik
İptal, erteleme ve değişiklik web sayfası üzerinden ücretli olarak yapılmaktadır. Ücret iadesi talebi için ssr@chartertraffic.net adresine aşağıdaki bilgileri içeren bir e-posta gönderilmesi gerekmektedir; Rezervasyon Numarası, Soy isim, Uçuş Detayı, İptal Bilgisi, Erteleme ve Değişiklik.

5. DİĞER HÜKÜMLER
Kullanıcı işbu Genel Şartlar'ı kabul etmekle ‘Kişisel Veriler’’i, ‘Künye’’yi ve ‘Genel Kurallar’’ı okuduğunu ve kabul ettiğini beyan eder.
Şirket, tamamen kendi takdirinde bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Site'de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
Şirket'in aracılık ederek, Site üzerinden sunduğu hizmetlere, ilişkin sorumluluğu, yasaların izin verdiği ölçüde, Kullanıcı’nın toplam koltuk rezervasyon tutarı ile sınırlı olacaktır.
İşbu Genel Şartlar’ın herhangi bir hükmünün geçerliliğini veya bağlayıcılığını yitirmesi, geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.
Kullanıcı, işbu Genel Şartlar’ın tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisi ile ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul beyan ve taahhüt eder.